Categories
statistics statistik

ASAS STATISTIK is must!

Memahami statistik bukan hanya berusaha mengenal formula untuk mendapatkan nombor tetapi mampu melakukan tafsiran ke atas nombor yang terhasil daripada analisis yang dijalankan. Sungguh banyak kaedah statistik, namun untuk pergi jauh Asas Statistik adalah satu kemestian yang perlu diperkukuhkan.

Oleh itu, dari mana kita perlu bermula?

Bermula dengan mengenali apa itu statistik.

Statistik diperlukan apabila kita ingin mengkaji perlakuan atau situasi atau keadaan yang tidak pasti.

Contoh keadaan yang pasti :

  1. Esok hari ialah hari Sabtu (jika diketahui hari ini adalah hari Jumaat)
  2. Respons masyarakat sekiranya kerajaan memutuskan untuk memberikan dana dan bantuan.
  3. Pokok akan mati sekiranya tiada bekalan air.

Contoh keadaan yang tidak pasti

  1. Respons pelajar apabila diperkenalkan dengan modul pembelajaran gaya baharu
  2. Kadar pertumbuhan ekonomi untuk beberapa tahun yang akan datang
  3. Pertambahan jualan produk apabila strategi promosi diberi penambahbaikkan.

Sekiranya, kita sudah jelas bahawa wujudnya elemen tidak pasti (uncertainty), maka disitulah statistik boleh diaplikasikan.

Sampai jumpa lagi. Insyaallah.